College wil geen bomenkap aan Delftweg

“Ons standpunt is dat de bomen gehandhaafd moeten blijven. Mocht dit technisch niet haalbaar zijn, dan zullen de bomen conform de motie van de gemeenteraad herplant moeten worden”, aldus het College van Burgemeester en Wethouders in antwoorden op vragen van Beter voor Rijswijk.

De provincie vertelde een aantal bewoners rondom de Vliet op 10 mei tijdens een bijeenkomst in de gemeentewerf over de verbreding van de Vliet en daarmee de kaalslag van 200 gezonde bomen. Groenstroken die verdwijnen en de komst van  betonnen damwanden. De bewoners wisten niet wat zij hoorden, vandaar de vragen van Beter voor Rijswijk aan het College .

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de gemeente niet door de provincie is geïnformeerd over het project. Sterker nog, de bijeenkomst was op initiatief van de provincie. “De gevolgen voor met name de bomen zijn nog niet volledig inzichtelijk. De provincie onderzoekt nog samen met de gemeente hoe boomkap zoveel mogelijk voorkomen kan worden en nieuwe bomen herplant kunnen worden”.
Het College verder: “Zodra er meer bekend is worden belanghebbenden hierbij, zo nodig via een participatie traject, betrokken en de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De oeververdediging van de Vliet moet in het kader van onderhoud worden vervangen.