College wil door met Huis van de Stad

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met de bouw van het Huis van de stad. De renovatie van het voormalige stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan, het toekomstige Huis van de Stad, liep dit voorjaar vertraging op. Oorzaak was de onverwachte vondst van meer asbest in het gebouw dan bekend was. Direct na de vondst is een onderzoek ingesteld. Dat is nu afgerond. Op basis van de onderzoeksresultaten trekt het gemeentebestuur de conclusie dat de renovatie van het gebouw door kan gaan.

Start sanering asbest
Naar aanleiding van de asbestvondst heeft de gemeente het hele gebouw opnieuw laten inventariseren op de aanwezigheid van asbest en zijn voorbereidingen gestart voor de sanering van de aanwezige asbest. Daarnaast is door een onafhankelijke partij een risico analyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken of het voortzetten van de bouw nog steeds reëel is. Op basis van deze inventarisatie zijn geen onvoorziene risico’s aan het licht gekomen.

Doorgaan aantrekkelijker
De vertraging van de bouwwerkzaamheden, de asbestsanering en de aanvullende onderzoeken brengen extra kosten met zich mee. Deze bedragen 6,9 miljoen euro. Naar aanleiding van de opgelopen kosten heeft het college een aantal scenario’s uitgewerkt hoe hier mee om te gaan. Deze variëren van doorgaan tot het geheel stoppen met het project. Stoppen met het project betekent dat de gemeentelijke organisatie in Hoogvoorde blijft en dat de Bibliotheek, Trias en Welzijn Rijswijk, ook op hun huidige locaties blijven. Ook met de extra kosten van 6,9 miljoen blijft het financieel voordeliger om te verhuizen naar het Huis van de Stad. Het verschil tussen verhuizen of blijven bedraagt circa 15 miljoen euro in het voordeel van het Huis van de Stad. De conclusie van het college is dan ook dat doorgaan met het project de beste keuze is.

Doorgaan beste optie
Wethouder Björn Lugthart: “We hebben grondig in kaart gebracht hoe we er voor staan en wat we nog kunnen verwachten. Daarmee hebben we goed zicht gekregen op de situatie. Op basis hiervan hebben we een weloverwogen afweging kunnen maken hoe verder met het Huis van de Stad. Doorgaan blijft nog steeds de beste optie. Ondanks de financiële tegenvaller blijft de business case nog steeds overeind en zijn we financieel gunstiger af door te verhuizen. Wat mij betreft kunnen we verder met het verwezenlijken van het Huis van de Stad.”