College volgt advies deskundige over schade winkeliers

Half maart van 2015 ging de Haagweg dicht tot juli van dat jaar. De winkeliers raakten ook veel klanten kwijt. Acht van hem wilden compensatie. De gemeente liet een onafhankelijk adviesbureau de eerste vijf verzoeken tot nadeelcompensatie beoordelen. Het college heeft in haar overleg besloten deze adviezen van de deskundige over te nemen. De afhandeling van drie andere verzoeken loopt nog.

Voor de herinnering. De twee rijstroken op de Haagweg werden in 2015 samengevoegd tot één rijbaan. Daarnaast wordt de parallelweg een fietspad. Ook de trambaan wordt aangepakt en de haltes worden verbreed. De herinrichting van de Haagweg duurt tot eind 2015. Het was niet voor het eerst dat de Haagweg wordt afgesloten. Al in 2013 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de weg. Het riool werd toen vervangen.