College van Rijswijk bezoekt de innovatieve Energy Cave

Door: Arvid van Oosten –

Het college van Rijswijk bezocht laatst de Energy Cave, een innovatieplatform dat sinds vorig jaar actief is. Zij besteden aandacht aan samenwerkingen en opleidingen in de regio. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar schone energie. Dat is iets waar de gemeente zich druk mee bezig houdt.

Bijdragen aan overstap
Heel Zuid-Holland maakt de overstap van fossiele brandstoffen naar schone energie. Dit is onder deel van Nederland’s energietransitie, wat hard nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. Rijswijk draagt daar ook aan bij. De ondergrond van ons land en de aarde speelt hier een belangrijke rol, onder andere vanwege aardwarmte en energieopslag. De Energy Cave, gevestigd op At the Park in Rijswijk, speelt hierop in en biedt een onafhankelijk informatieplatform door samen te werken met allerlei partners. Daarnaast zorgen ze de opleiding van vakmensen en doen ze onderzoek naar innovaties.

Met en voor scholieren
Samen met ondernemers werken onderzoekers, docenten en studenten van allerlei onderwijsinstellingen in de Energy Cave. Zij werken onder andere aan technische innovaties op het gebied van aardwarmte en energietransitie voor in Zuid-Holland, en vertalen de hiermee opgedane kennis naar andere partijen die hiervan profiteren, bijvoorbeeld onderwijsprogramma’s. Scholen kunnen ook zelf naar de Energy Cave toe om op excursie te gaan. Op verschillende manieren kunnen scholieren leren over de, voor hun zeer relevante, onderwerpen waar de Energy Cave zich mee bezig houdt.

Enthousiasme  
“Een goede aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt vind ik van essentieel belang,” zegt wethouder Larissa Bentvelzen. “Werken aan een schonere toekomst vraagt om nieuwe opleidingen. We zien nu bijvoorbeeld dat we echt vakmensen te kort komen om aan de vraag te kunnen voldoen. Denk maar aan het plaatsen van zonnepanelen of het plaatsen van een warmtepomp. Daarom ben ik zo blij met de Energy Cave in Rijswijk. Een fantastisch platform waar innovatie, opleiding en samenwerking met het bedrijfsleven hand in hand gaan.”