College gaat spoedig opnieuw in gesprek met COA over AZC

De afgelopen weken stonden in de gemeenteraad in het teken van het Rijswijkse AZC aan de Lange Kleiweg. Het huurcontract met het COA eindigt per rechtswege op 30 november 2021. In 2019 heeft de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen ingestemd met een maximale verlenging van twee jaar. Het COA heeft echter nu aangegeven dat ze ook na de einddatum willen openblijven.

In gesprek met COA
De meerderheid van de raad heeft in de laatste raadsvergadering besloten dat het college opnieuw in gesprek moet gaan met het COA. In het voorstel werd geopperd om een afbouwperiode voor het AZC te bespreken met een maximale termijn van 12 maanden. Voor de uitvoering van de gesprekken heeft wethouder Armand van de Laar het AZC dossier overgenomen.

Oog houden voor de situatie
Rijswijk.tv sprak met wethouder van de Laar: “We hebben een task force opgericht en ik ga zelf in gesprek met het COA. We gaan onderzoeken of het voorstel van de raad uitgevoerd kan worden en op welke manier.” Van de Laar geeft desgevraagd aan dat hij snapt dat er Rijswijkers zijn die vinden dat afspraken nageleefd moeten worden en het AZC moet sluiten. “Je moet altijd oog hebben voor nieuwe omstandigheden. Als er goeie argumenten zijn om afspraken te wijzigen dan hebben we daar een luisterend oor voor. Die argumenten horen we echter tot nu niet van het COA.”

Moeilijke keuze
Het COA stuurde een korte brief naar de gemeenteraad waarin ze aangaven de reguliere opvang te willen handhaven, ook na 30 november. Van de Laar: “Twee jaar geleden is er een grens gesteld. We worden nu toch weer geconfronteerd met een moreel ethisch dilemma. Dat voelt heel onrechtvaardig. Er is een noodzaak, maar aan de andere kant doen we als Rijswijk ook al jaren het goede. Duizenden asielzoekers hebben over de jaren heen in Rijswijk tijdelijk onderdak gevonden. Heel veel vrijwilligersorganisaties zijn betrokken bij de opvang. Daarom wil ik scherp het gesprek in gaan. Daarbij is geen tijd meer om af te tasten en ik verwacht daarom ook flexibiliteit van het COA.”

Weinig problemen door AZC
In de raad werd door verschillende partijen gewezen naar gemeenten om ons heen die tot op heden geen opvang hebben geboden aan asielzoekers. Volgens wethouder van de Laar is er echter geen reden tot zorg: “Andere gemeenten hoeven niet bang te zijn over overlast. Er zijn incidenten geweest in vijf jaar, maar die hebben we opgelost. De politie zegt altijd “het komt overeen met een gewone woonwijk. Overal waar mensen samen leven gebeurt er wat”. Ik ga de provincie in ieder geval vragen om mee te denken in een oplossing voor huisvesting. We moeten met z’n allen actief meedenken met het huisvesten van statushouders en vluchtelingen, en uiteindelijk ook met de afbouw van het Rijswijkse AZC.

Het gesprek met het COA gaat op korte termijn plaatsvinden.