College en gemeenteraad bezoeken AZC

Veel leden van de gemeenteraad en diverse leden van het college hebben een bezoek gebracht aan het splinternieuwe asielzoekerscentrum in Rijswijk. Medio september hoopt het de deuren te openen voor maximaal 500 statushouders.

Met door opgedane ervaringen elders is het een modern uitgevoerd opvangcentrum met de hierbij noodzakelijke voorzieningen, zoals een school voor de kleinsten en een dokterspost waar een dokter en een assistente beschikbaar zullen zijn. De uitvoering van het centrum is netjes maar zeer sober. Er worden geen bomen en dergelijke geplaatst, vanwege het feit dat het centrum er voor een periode van maximaal vijf jaar zal blijven staan. Tijdens een rondleiding werd medegedeeld dat het COA het asielzoekerscentrum niet zal voorzien van een gebedsruimte. Binnen een redelijke afstand van het AZC zijn hiervoor voldoende mogelijkheden.
Kritiek
Toch blijft er veel kritiek op de komst van het AZC. Met name de fracties van de VVD en Beter voor Rijswijk zijn van mening dat opvang in de eigen regio effectiever en duurzamer is dan een individuele overtocht maken over zee. Toch stemde de VVD fractie in met de komst van een AZC naar Rijswijk.
De raadsleden Arthur Sterk en Nicki de Haaij van de VVD hebben aan het College schriftelijke vragen gesteld, omdat de diverse media, zoals RTL nieuws, NRC en NOS, meldden dat slechts 40% van de AZC’S in gebruik is en dat de verwachting is dat dit percentage niet zal stijgen.
De VVD vraagt aan het College of er vanuit het COA duidelijkheid is verkregen met betrekking tot een eventuele ingebruikname van het AZC en vraagt naar de noodzaak dat het centrum in Rijswijk verder ontwikkeld wordt. Ook wil men weten of er voor Rijswijk financiële consequenties zijn indien het COA het Rijswijkse AZC niet in gebruik gaat nemen.
Overcapaciteit
Tijdens de bijeenkomst van raadsleden stelde Ger Kruger van Beter voor Rijswijk een zelfde vraag aan de woordvoerder van het COA. Deze gaf toe dat er veel overcapaciteit is, maar met name minder ingerichte opvang wordt ontmanteld en het AZC in Katwijk moet opvang gaan afstoten. Ook blijven de afspraken met Turkije een onzekere factor. Daarnaast zal er in het kader van het overkomen van familieleden extra ruimte nodig zijn. Daardoor verwacht de woordvoerder niet dat het AZC in Rijswijk leeg zal blijven.
Op 24 september wordt het AZC opengesteld voor iedereen die daar een kijkje wil nemen. Mogelijk zijn dan ook de eerste bewoners al gearriveerd.