Collecteren voor Gehancicaptensport

Vandaag wordt in Winkelcentrum In de Bogaard gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport. Zie je ze, geef gul, het is voor een goed doel