CDA Rijswijk: Snappen of schrappen regels in de zorg

Veel zorgtaken liggen bij de gemeente. CDA Rijswijk raadslid Krijn de Graaf gaat de strijd aan tegen onnodige bureaucratie en regels in de zorg. “Dit kunnen we alleen doen door samen met Rijswijske inwoners en zorgexperts de handen ineen te slaan. We starten daarom met het panel “Snappen of Schrappen in de zorg”. Met de kracht van de menselijke maat, terug naar de menselijke maat”, benadrukt Krijn de Graaf.

Zijn alle regels wel nodig
“40 procent van de tijd van zorgverleners wordt besteedt aan administratie. Maar zijn al die administratieve taken en regels in de zorg wel nodig? Regels die we met elkaar snappen zijn prima. Maar als een regel onnodig is, kunnen we deze dan niet beter schrappen”, stelt raadslid De Graaf.

Krijn de Graaf sprak hierover met Minister Hugo de Jonge (CDA). De Jonge profileert zich landelijk als strijder ‘tegen de spreadsheets en de stopwatches’. Zo heeft hij de Nederlandse Zorgautoriteit, die de tarieven voor wijkverpleging opstelt, inmiddels opdracht gegeven de 5 minutenregistratie als norm te schrappen. Het schrappen van de norm is een eerste concreet voorbeeld van de vernieuwing van de ouderenzorg die het nieuwe kabinet heeft beloofd.

De Graaf: “Zo’n grote opdracht kan natuurlijk niet alleen vanuit Den Haag aangepakt worden. Een groot deel van de overheidstaken met betrekking tot zorg zijn immers in 2015 gedecentraliseerd naar de gemeente. Daarom gaat het CDA Rijswijk met steun van minister Hugo de Jonge nu ook op gemeentelijk niveau de strijd aan”.

Hoe ervaart u de zorg in Rijswijk? Zijn volgens u al die regels wel nodig? Zijn er volgens u partijen die belang hebben bij bureaucratie? Zijn er volgens u regels met een ander doel dan goede zorg? Die zelfs goede en betaalbare zorg in de weg staan? Wilt u hierover meepraten en samen aan de slag gaan om de zorg in Rijswijk, beter en slimmer te organiseren? Of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Annemie Koegler op 06-53960543 of annemie.koegler@gmail.com.