CDA politici slaan handen ineen in Plaspoelpolder

Lokale, provinciale en landelijke CDA’ vertegenwoordigers brachten vandaag werkbezoek aan Rijswijk. Zij hebben afgesproken de handen inslaan te slaan voor het verder ontwikkelen van bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk.

Warm pleidooi voor verdere ontwikkeling
CDA fractievoorzitter in Rijswijk, Johanna Besteman hield een warm pleidooi voor het verder ontwikkelen van het bedrijventerrein Plaspoelpolder. De goede ligging aan de A4 en de ruimte die de Plaspoelpolder biedt, is positief voor bedrijven en biedt goede kansen voor het regionale MKB. ‘Want we weten dat als MKB’ers verhuizen, ze dat het liefst in de eigen regio doen’, zegt Johanna Besteman. Daarom benadrukte zij de belangrijke regionale functie die de Plaspoelpolder heeft en het belang van verdere ontwikkeling voor de gehele Haagse regio.

Eerst werken, dan wonen
Eén van de ontwikkelmogelijkheden voor het bedrijventerrein ziet het CDA in het meer ombouwen van kantoren naar woningen. ‘Daar staan we positief tegenover, maar wel in die volgorde: eerst werken en dan wonen’. Werken blijft voorop staan en er moet optimaal ruimte blijven voor ondernemers.

Ombouwen kantoorlocaties
Daarnaast riep de lokale CDA de provinciale CDA’ers op bij te dragen aan het ombouwen van oude kantoorlocaties naar kwalitatief bedrijfsmatig vastgoed. Aan dat laatst is vooralsnog een tekort aan in de regio. We moeten gezamenlijk op zoek naar antwoorden die verder gaan dan alleen het slopen van oude panden en ze vervolgens nieuw te bouwen.

Bereikbaarheid en parkeren
Maar ook voor de gemeente is er volop werk aan de winkel, vindt Johanna Besteman. ‘Om ondernemers goed te ondersteunen zal er vanuit de gemeente veel meer ingezet moeten worden op goede bereikbaarheid. Dus geen wegen versmallen in Rijswijk, maar wel zorgen voor goede doorstroming van verkeer en goede parkeergelegenheden’.