CDA: Jonggehandicapten niet tussen wal en schip

Het aandeel jonggehandicapten zonder werk én zonder uitkering is fors toegenomen. Dit baart het CDA in Rijswijk zorgen. Vroeger kregen jonggehandicapten een Wajong-uitkering. In 2015 kregen gemeenten de verantwoordelijkheid voor jonggehandicapten, zij moeten hen aan werk helpen of eventueel een uitkering.

Gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk
Het probleem volgens het CDA betreft jongeren die sinds 2015 niet meer in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. Die uitkering wordt alleen nog toegekend aan mensen die van jongs af aan volledig, voor altijd gehandicapt zijn. De jonggehandicapten die geen Wajong-uitkering krijgen, kunnen zich bij hun gemeente melden voor werk. Een snel groeiend leger jonggehandicapten valt echter tussen wal en schip, zonder werk, dagbesteding of uitkering. Het aandeel jongeren zonder werk én zonder uitkering is fors toegenomen constateert het Toezicht Sociaal Domein. Dit baart het CDA zorgen.

jonggehandicapten eerlijke kans op toekomst
Het CDA vindt dat alle jonggehandicapten een eerlijke kans op een toekomst verdienen. Daar vormen werk of dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van. Geen enkele jonggehandicapten mag tussen wal en schip vallen. De CDA-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld om duidelijk te krijgen of, en zo ja hoeveel, Rijswijkse jonggehandicapten thuiszitten zonder werk of dagbesteding. Daarnaast hebben zij het college verzocht om geïnformeerd te worden over welke aanpak in Rijswijk gehanteerd wordt voor deze jonggehandicapten en wat de achterliggende redenen zijn waarom jonggehandicapten niet werken of geen dagbesteding hebben.