CDA hekelt soloproject zelfrijdende auto TU Delft

Het CDA Delft is bang dat er belastinggeld wordt verkwanseld nu de TU Delft op eigen houtje een project voor autonome auto’s opzet, terwijl buurgemeente Rijswijk hetzelfde doet in een landelijk initiatief met enkele andere gemeenten. Het CDA Delft zegt in een brief aan B&W verbaasd te zijn over het gebrek aan samenwerking met buurgemeente Rijswijk op het gebied van zelfrijdende auto’s. Rijswijk neemt deel aan het project Nationaal Smart City Living Lab, waarin de gemeenten Breda, Dordrecht, Helmond, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer op het gebied van Smart Cities samenwerken. Het Rijswijkse zelfrijdende autoproject is hier onderdeel van.

TU Delft is ook bezig met een pilot met zelfrijdende auto’s en ontving hiervoor een gemeentesubsidie van 60 duizend euro. De CDA-fractie van Delft vraagt zich onder meer af of B&W op de hoogte was van het initiatief in Rijswijk en of het Delftse project niet beter kan worden ondergebracht bij Nationaal Smart City Living Lab.