Mobiel camera toezicht op zwerfvuil-hotspots ? Of niet

De gemeente heeft een lijst bekendgemaakt van 23 hotspots waar met regelmaat illegaal vuil wordt gedumpt. “Dat leidt tot zwerfvuil op de straten en in de wijken”, zegt Marc Weterings van RijswijkBelang. “Ik overweeg mobiel camera toezicht aan te vragen bij de gemeente Rijswijk maar wil eerst polsen wat de Rijswijkers hiervan vinden.

Inzet van camera’s staat niet op zichzelf
Weterings: “Minder vergaande maatregelen zijn niet voldoende om de openbare orde te handhaven. Gemeenten mogen camera’s op openbare plaatsen hangen om de openbare orde te handhaven. De inzet van camera’s staat voor ons niet op zichzelf, maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen. Zoals betere straatverlichting en toezicht op straat. De gemeente moet inwoners ook informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes”.