B&W Den Haag lijkt tunnel Beatrixlaan niet te steunen

Fractievoorzitter Ed Braam van Beter voor RIjswijk (BvR) heeft kennisgenomen van een notitie aan de leden van de commissie Leefomgeving in Den Haag. In deze notitie van 6 maart 2018 wordt ingezet op een verkeersafwikkeling op maaiveldniveau, dus geen tunnel!

Rijswijk houdt slechte luchtkwaliteit en overlast
Den Haag schrijft het volgende: “In plaats van eerder onderzochte varianten als een tunnelbak of langere tunnel lijkt het mogelijk het toenemende verkeer over de inprikker Prinses Beatrixlaan in voldoende mate af te wikkelen op maaiveldniveau, met de huidige capaciteit van 2 x 2 rijstroken. Onderzocht moet worden welke maatregelen, zoals aanpassingen aan kruispunten, daartoe nodig zijn en welke investering daarvoor nodig is”.

Ed Braam (BvR): “diverse politici van landelijke partijen nemen de gemeente Rijswijk in de maling. De gemeente Rijswijk zal voor eind 2018 uit een ander vaatje moeten tappen. De kans is anders erg groot dat Den Haag een eigen koers zal blijven varen en het belang van een serieuze en duurzame oplossing voor de slechte luchtkwaliteit negeert”.