Buurthuis van de toekomst op sportpark Irene

De fractie van PvdA Rijswijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de maatschappelijke bijdrage die de nieuwe eigenaren van sportpark Irene willen leveren en het pand. De nieuwe uitbaters hebben aangegeven om de ruimten overdag en in de avonduren niet-commercieel te willen gaan verhuren. Om dit plan uit te voeren is een startbedrag van de gemeente nodig. PvdA wil vooral weten of de gemeente op de hoogte is van de plannen en werk gaat maken van de uitvoering van het plan.

Buurthuis van de Toekomst
Het College van B en W heeft zich eerder al voorgenomen om in maatschappelijke activiteiten te ontplooien in sportcomplexen onder de noemer ‘Buurthuis van de toekomst.’

Veel Rijswijkse organisaties hebben interesse
Er zijn suggesties geopperd om bv. met Resto van Harte, de bewonersorganisaties Steenvoorde en de Strijp, Welzijn Rijswijk, stichting Our House en sportconsulenten gebruik te maken van het pand.

Symbolische bijdrage
De verschillende groepen kunnen met een symbolisch bedrag een bijdrage leveren aan de reguliere kosten. Daarnaast is een startbedrag van de gemeente wenselijk om in de vaste lasten te voorzien. ‘Mogelijk kan dit bedrag, afhankelijk van de bezettingsgraad, in de daarop volgende jaren, deels weer worden terugbetaald.’, aldus Wil van Nunen van de PvdA.