Burgers denken mee met parkeerbeleid. Raad neemt voorstellen over

Tijdens de raadsvergadering van 3 maart werd uitgebreid gesproken over het parkeerbeleid in Rijswijk. Verschillende partijen opperde voor één parkeervergunning voor Rijswijk. CDA Rijswijk gaf aan dat dit een kleine revolutie zou betekenen. Het voorstel voor één parkeervergunning sneuvelde echter en kon niet rekenen op een meerderheid van de stemmen.

Zones Esdoornstraat en Julianastraat bij de Albert Heijn worden opgeheven
Aan het begin van de vergadering maakte 3 personen namens werkgroepen gebruik van het recht om de raad toe te spreken. Een breed scala aan bewoners, ondernemers en mantelzorgers hebben in verschillende werkgroepen besproken wat wenselijk is voor een nieuwe regeling. In de werkgroep Oud Rijswijk werd geopperd om de zones aan de Esdoornstraat en Julianastraat op te heffen. Een meerderheid ging akkoord met dit voorstel dat via VVD, D66 en GroenLinks werd voorgesteld aan de raad.

Gratis parkeren bij sportverenigingen
Verschillende partijen spraken ook de wens uit om bij maatschappelijke- en sportverenigingen gratis te kunnen parkeren. Gemeentebelangen Rijswijk stelde voor om drie uur gratis parkeren door te voeren voor vrijwilligers en sporters. Beter voor Rijswijk sloot zich hierbij aan. PvdA Rijswijk deed hier nog een schepje bovenop en stelde voor om drie uur gratis parkeren bij verenigingen ook voor deelnemers en bezoekers te realiseren. Uiteindelijk werd door een meerderheid gekozen om akkoord te gaan met één uur gratis parkeren bij maatschappelijke- en sportvoorzieningen.

Winkelgebieden krijgen ook gratis parkeren
In het debat werd ook gesproken over de winkelgebieden. Bij de winkelcentra aan de Prinses Irenelaan, de Colijnlaan en Oud Rijswijk mag in de toekomst ook één uur gratis geparkeerd worden. Dit geldt niet voor het winkelgebied in de Bogaard vanwege de afspraken met Q-Park.

Burgers worden gehoord
In eerste instantie kwamen er kritische woorden vanuit een inspreker omdat zij zich niet gehoord voelde door de raad. Dit kwam uiteindelijk na een lang debat goed. De politieke beweging Wij. is hier erg blij mee. Zij geven aan dat de nadrukkelijke wensen van inwoners en ondernemers zijn overgenomen. Daarmee zet de raad volgens de partij belangrijke stappen om het parkeersysteem beter op de wensen van Rijswijkers aan te sluiten. Ook wethouder Bjorn Lugthart dankte de insprekers en benadrukte dat de input van de werkgroepen heeft geholpen bij de besluitvorming.

Zo werkt democratie
Na afloop van de vergadering gaf D66 nog een reactie aan Rijswijk.tv. “Wij hebben echt heel goed geluisterd naar de inbreng van de werkgroepen en anderen. Waar bewoners, ondernemers en belanghebbenden nu tot een gezamenlijk voorstel zijn gekomen vanuit verschillende uitgangspunten en belangen, hebben D66, VVD en GroenLinks, vanuit volstrekt verschillende uitgangspunten en belangen dat vertaald in een raadsvoorstel dat uiteindelijk ook een meerderheid kreeg. Zo werkt democratie.” aldus Constantijn Dolmans van D66.