Burgemeester Michel Bezuijen luidt de noodklok

“Burgemeesters komen regelmatig in de knel”, zegt Burgemeester Michel Bezuijen in het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het recht op demonstratie is een belangrijk recht. Maar wat als je niet blij bent met een bepaald evenement of demonstratie. Dan moet de burgemeester zelf beslissen, zonder duidelijke regels om een inhoudelijke toetsing te doen. Dan sta je er alleen voor en laat Den Haag niet van zich horen.

Als het erop aankomt staat de burgemeester er alleen voor
Een evenement of een demonstratie verbieden mag alleen op grond van de openbare orde, als de politie niet genoeg manschappen heeft. Dat is een heel feitelijk argument. Michel Bezuijen: “In de praktijk wordt van ons echter steeds vaker gevraagd inhoudelijk oordeel te vellen. Simpelweg omdat de politiek en de samenleving dat van ons eisen”.

Ook in Rijswijk moet je een evenement kunnen verbieden
Zelfs in het rustige Rijswijk heeft hij te maken met bijeenkomsten en demonstraties met de nodige media- en politieke aandacht. “Ook bij een festival ter ere van de Eritrese cultuur ontstond vorig jaar discussie. Kern van deze discussie was dat het niet zo kon zijn dat een regime dat de mensenrechten schendt, een bijeenkomst in Rijswijk hield. De rijksoverheid doet er alles aan om het Eritrese regime buiten de deur te houden, maar op het moment dat er een evenement plaatsvindt, houdt Den Haag zich stil en is het ineens aan de burgemeester. Ik begrijp dat het zo werkt, maar mijn gevoel komt hiertegen in opstand”.

We zijn in schemergebied beland
“De anti-Zwarte Piet-demonstratie in Dokkum was voor mij de druppel. Nadat de demonstranten waren tegengehouden op de snelweg klonk niet alleen verontwaardiging omdat het recht op demonstratie en vrijheid van meningsuiting was geschonden. Tot op kabinetsniveau was er begrip voor het tegenhouden van de demonstranten. In mijn ogen is nu een schemergebied ontstaan en wordt met twee maten gemeten.

Duidelijkheid voor burgemeesters
“Om te voorkomen dat de positie van burgemeesters nog verder in de knel raakt, roep ik de regering duidelijkheid geven. We zijn als burgemeesters gebaat bij een helder verhaal over de mogelijkheden en beperkingen bij het wel of niet door laten gaan van demonstraties en bijeenkomsten. Niet om nieuwe wet- en of regelgeving te maken of nóg meer bevoegdheden te krijgen, maar wel om lokale gezagdragers te ondersteunen bij de bijzonder ingewikkelde afwegingen die zij intussen moeten maken. Als we echt van mening zijn dat er ook inhoudelijke afwegingen moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat we een bepaald regime hier niet willen faciliteren, dan stel ik voor de discussie daarover snel te starten.”.

Complete tekst: https://vng.nl/betoog-michel-bezuijen-burgemeester-rijswijk-burgemeesters-in-de-knel