Burgemeester Bezuijen: ‘Samen investeren in veiligheid’

De vandaag verschenen veiligheidsmonitor toont aan dat Rijswijk het goed doet. “Een succesfactor is ‘samenwerking’. Een goede onderlinge samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen en deze lijn zetten we door”, reageerde burgemeester Michel Bezuijen. “Het aantal misdrijven is gedaald met 7%, woninginbraken zelfs met 40% en fietsendiefstallen met 39%”. Hij noemde ook de steeds belangrijkere rol hierin van de inmiddels vijf buurtpreventie teams.

Wijkveiligheid
Samen met de veiligheidspartners (politie, brandweer en openbaar ministerie), wil hij blijven investeren om te zorgen voor een veilige en prettige leefomgeving. “In dit kader is het wijkveiligheidsoverleg opgericht. Het doel is de criminaliteit terug te dringen voor de wijkveiligheid”. In dit overleg zitten naast de gemeente en de politie ook Welzijn Rijswijk en de woningbouwcorporatie. Daarnaast leveren ook de Buurtpreventieteams, scholen en wijkorganisaties hun bijdrage.