De bruine rat rukt weer op in Rijswijk

De laatste tijd de bruine rat steeds meer gezien. Ook de medewerkers van de gemeente vinden steeds vaker sporen, keutels en holen. Die holen kunnen zorgen voor verzakkingen in trottoirs. De gemeente heeft daarom een officiële rattenbestrijder in de arm genomen. Hij heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld. In de buurt van mensen (en kinderen) kan de kat agressief zijn.

Eén rat betekent een hele groep
Net als met muizen geldt, ziet u 1 bruine rat, dan kunt u er vanuit gaan dat er meer ratten in de buurt zijn Zie je een bruine rat, meldt het via https://www.rijswijk.nl/ondernemers/producten/melding-openbare-ruimte.

Geen troep op straat
Ratten komen op huisvuil en etensresten af. Strooi daarom geen brood voor de eendjes en andere vogels in het park, de vijver of in uw straat. Want je trekt niet alleen de vogels aan, maar het achtergbleven brood trekt ook ratten aan. Let ook op met het buitenzetten van vuilniszakken. De ratten ruiken de etensresten in de zakken namelijk en komen hierop af. Het territorium van een rat is meestal niet ver van de voedselbronnen gevestigd. Houd de straat en buurt schoon!