Broedende meerkoeten schorten vervanging beschoeiing op

De werkzaamheden voor het vervangen van de beschoeiing en het inrichten van natuurvriendelijke oevers aan de J. Westerdijkstraat en de Dr. H.J. van Mooklaanlaan worden door broedende watervogels opgeschort. Op 8 mei gingen de werkzaamheden aan de oevers van start. Deze zouden circa 7 weken duren. Een klein stukje oever van 40 meter kan niet worden uitgevoerd door broedende meerkoeten. In het najaar worden de werkzaamheden weer opgepakt.