Bovengrondse oplossing voor drukke Beatrixlaan

Tot middernacht vergaderden de burgemeester, de raadsleden en de wethouders dinsdag over de Prinses Beatrixlaan. Deze verbinding met de A4 wordt steeds drukker. Het liefst zou de gemeente gaan voor een ondertunneling. Dat kost € 240 miljoen, die niet beschikbaar zijn. Gekozen is daarom voor de bovengrondse oplossing voor € 22 miljoen, waaraan Den Haag en de regio bijna de helft meebetalen. Dat voldoet voor de drukte tot 2030. Zo nodig komt dan een tunnel in beeld.

Ruimte voor honderden bomen
In Rijswijk, in het Bogaardgebied, komen er zo’n 2.000 woningen bij. Ook in Den Haag zuid-oost wordt de komende tijd gebouwd. Dat zorgt voor veel verkeer. De rijbanen van de ‘vernieuwde’ Beatrixlaan komen naast elkaar te liggen. Dat scheelt twee stoplichten en er ontstaat een ‘ontwikkelstrook’. De eigenaren van De Terp en de Ster-Passage willen hier nieuwe initiatieven nemen. Daarnaast is er ruimte voor honderden bomen.

Bovengrondse rijbanen blijven nodig
De verkeersstromen op de Beatrixlaan worden komende jaren geteld. Wanneer er in 2030 een lange tunnel nodig is voor onder meer het Haagse verkeer, blijven ook de bovengrondse rijbanen nodig voor de Rijswijkse wijken en voor de toegang van In de Bogaard.

Zorgen over leefbaarheid omwonenden
De oppositiepartijen uitten hun zorgen over de leefbaarheid voor de omwonenden. Door het gebruik van speciaal asfalt en veel groen zal de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit binnen de normen moeten blijven. Ook zette de oppositie in op direct een lange tunnel, desnoods pas over een paar jaar.