Boot vaart persleiding in Rijswijk kapot

Tot grote schrik van medewerkers van Hoogheemraadschap Delfland werd gisteren een breuk ontdekt in de persleiding in de Kerstanjewetering, op de grens van Delft en Rijswijk. Dat is bij de fabriek van DSM aan het Haantje. Snel hebben zij het water omgeleid. Het water dat onder de Prinses Beatrixlaan doorgaat, vervoert water van gemaal Kerstanjewetering via afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust naar zee. Naar het zich laat aanzien heeft de breuk niet geleid tot vervuiling van het oppervlaktewater.

Stuk van leiding is verderop in water gevonden
Het grondwatergemaal Kerstanjewetering pompt het grondwater weg, dat voorheen door chemiebedrijf DSM werd onttrokken voor hun bedrijfsvoering. Dit water wordt in verband met de breuk nu via rioolgemaal Delft naar de afvalwaterzuivering Harnaschpolder gebracht. Voor het overige water is een bypass aangelegd. De persleiding gaat met een zogeheten zinker over de bodem van het water van de ene oever naar de andere. In het midden ontbrak een stuk, dat verderop is teruggevonden.