Björn Lugthart: ‘Kan niet is geen optie’

Wethouder Bjorn Lugthart is voor een goede communicatie met en dienstverlening aan de inwoners. Hij zet zich ook in voor een verbetering hiervan, ook in zijn tweede periode als wethouder. Als wethouder Ondernemerschap richt hij zich ook tot de ondernemers. “Ondernemers die hun mouwen opstropen, moeten we belonen en ondersteunen”, zegt Björn Lugthart. “De dienstverlening aan hen, daar maak ik mij erg sterk voor”. Een goede zaak want bedrijven zorgen voor werkgelegenheid.

Hechtere samenwerking met ondernemers
“Ik hoor van veel ondernemers dat zij Rijswijk als vestigingsplek een zeer goede optie vinden. Vooral door de schaalgrootte van de gemeente is de route naar bestuurders laagdrempelig.” In het verleden maakte Björn in het bedrijfsleven mee dat het soms frustrerend als de computers “nee” zeggen. Hij legt dat uit met een voorbeeld. “Neem het Wilhelminapark, een mooie locatie waar ondernemers graag een horeca gelegenheid willen openen. De ondernemer hoort dan aan het loket, dat er geen horeca gelegenheden in het Wilhelminapark worden toegestaan, want zo staat het in de computer. Ondernemersinitiatieven moeten we juist omarmen en in plaats van ‘nee’ zeggen, juist denken: oké, hoe gaan we dat wél mogelijk maken?”

Betere dienstverlening
“Als gemeente zijn we voor hen. Het moet niet uitmaken waar je als ondernemer binnenkomt. Of het nu aan de voordeur van het stadhuis is, bij een dependance of via de digitale snelweg, overal moet je kunnen rekenen op mensen en systemen die je zo goed mogelijk helpen en de weg wijzen.” De gemeente gaat ook ondernemerspanels oprichten. “Om feedback op te halen van onze ondernemers over onze dienstverlening”.

m.m.v. Business Haaglanden