Björn Lugthart: Bestrijding armoede is een speerpunt

Rijswijk geeft armoedebestrijding smoel.  Zo nam het aantal kinderen dat gebruik maakt van de zogeheten schoolspullenpas in 2016 fors toe. Tegelijkertijd werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een goedkope ziektekostenverzekering af te sluiten. Maar er moet nog veel gebeuren, vindt wethouder Björn Lugthart (Sociale zaken, Zorg en Volksgezondheid, de man achter het Rijswijkse armoedebeleid.

Op donderdag 23 februari wordt daarom in Rijswijk de bijeenkomst Aanpak armoede en schulden gehouden. De bijeenkomst organiseert de gemeente samen met Welzijn Rijswijk en Sociaal Werk Nederland. In wijkcentrum Stervoorde praten vertegenwoordigers van de gemeente en haar maatschappelijke partners, zoals welzijnsorganisaties, kerken, kringloopwinkels en bedrijven over hoe armoede te bestrijden. Ze brengen ideeën over het voetlicht, bespreken wat er goed gaat binnen het Rijswijkse armoedebeleid en wat er kan worden verbeterd. “Wat zijn hun bevindingen? Waarop moeten we inspelen? Wat kunnen we verbeteren? Het zijn vragen die zeker gesteld gaan worden”, zegt wethouder Björn Lugthart in een interview met Omroep Rijswijk.

Speerpunt

Armoede, Lugthart kan er uren over praten. En dat is niet verwonderlijk, want geldgebrek is een groot probleem voor veel mensen. Zo’n 2300 gezinnen in Rijswijk, oftewel 9 procent van de bevolking, leven onder of op het sociaal minimum, vertelt hij in zijn werkkamer in het stadhuis. Vergeleken met de grote gemeenten rondom Rijswijk lijkt dat mee te vallen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de armoede in Rotterdam, Den Haag en Delft respectievelijk 18,7, 17,6 en 13 procent. Terwijl in kleinere randgemeenten zoals Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg de armoedepercentages op 9,5 en 9,2 procent zijn bepaald.

Dat het in Rijswijk dus verhoudingsgewijs wel meevalt, wil er bij Lugthart niet in. “Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten. En elk gemeentebestuur maakt zijn eigen keuzes bij het bestrijden van armoede. In Rijswijk groeit 13 procent van de kinderen op in armoede. Alleen al daarom is armoedebestrijding voor ons geen punt, maar een speerpunt!”

Om iets te doen aan de achterstandssituatie onder jongeren, introduceerde de gemeente Rijswijk in 2015 de schoolspullenpas. Daarmee kunnen scholieren uit arme gezinnen voor het nieuwe schooljaar schoolspullen kopen bij de aangesloten winkels. Aanvankelijk maakten 350 kinderen er gebruik van. Vorig jaar groeide hun aantal naar 667. “De schoolspullenpas is een succes. Daarnaast hebben we sinds vorig jaar tot nu toe aan ruim 230 schoolkinderen een computer of tablet verstrekt. Met de Ooievaarspas kunnen kinderen en volwassenen gratis of met korting sporten en deelnemen aan culturele activiteiten. ”

Schulden

Lugtharts´ armoedebeleid beperkt zich overigens niet tot kinderen. Zo biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering aan mensen met een laag inkomen, terwijl werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt via het Rijswijks Werkcentrum op weg worden geholpen. Ook is er aandacht voor de groep Rijswijkers die na afloop van de WW in de bijstand belandt. “Weet je dat veel mensen niet op de hoogte zijn van wat er gebeurt als je van een WW-uitkering overgaat naar een bijstandsuitkering? Vaak zijn ze onbekend met het gegeven dat een bijstandsuitkering lager is of zelfs geheel wegvalt als iemand een werkende partner heeft.” Zo dreigt een vicieuze cirkel, waarschuwt de wethouder. “Omdat een deel van hun inkomen wegvalt, maken sommigen schulden. Die kunnen ze vervolgens niet aflossen, omdat ze te weinig inkomsten hebben. Met alle gevolgen van dien. Voor die groep organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten. Daar is veel belangstelling voor.”

Met het oog op de aankomende armoedebijeenkomst, benadrukt de wethouder tevreden te zijn over de inzet van maatschappelijke partners binnen zijn gemeente. “De betrokkenheid in Rijswijk is groot. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de ideeën die de deelnemers van de bijeenkomst zullen aandragen,” voegt hij er aan toe.” Rijswijk staat open voor initiatieven uit de samenleving om met elkaar armoede en schulden aan te pakken.”

Mario Silvester

De bijeenkomst Aanpak van armoede en schulden vindt plaats op 23 februari in wijkcentrum Stervoorde aan de Dr. H.J. van Mooklaan 1 en duurt van 15.00 tot 18.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

Ook in 2015 hield de gemeente Rijswijk al een armoedeconferentie.