Binckhorst ontmoet Plaspoelpolder

Ondernemers van de Haagse Binckhorst ontmoeten op woensdag 22 november hun collega ondernemers uit de Rijswijkse Plaspoelpolder en praten over de ontwikkelingen en kansen Bovenkant formulier in deze gebieden. Zij doen dat vanaf 18.00 uur bij de Rijswijkse Inn the Stuart aan de Verrijn Stuartlaan 14.

Verkennen of Plaspoelpolder en Binckhorst van elkaar kunnen leren
In Plaspoelpolder en de Binckhorst liggen vergelijkbare opgaven en uitdagingen, zoals een grote woningbouwopgave in combinatie met bedrijvigheid. Hoe wordt er in beide gebieden omgegaan met de combinatie van wonen en werken, duurzaamheid en bereikbaarheid van het gebied? Wat zijn de plannen in de Binckhorst en hoe lost de gemeente Rijswijk deze opgaven in Plaspoelpolder op? De bedoeling van de excursie is wederzijdse inspiratie opdoen en verkennen of de Plaspoelpolder en de Binckhorst, twee bedrijventerreinen in verandering, van elkaar kunnen leren.