Bijna hele gemeenteraad voor renovatie oude Stadhuis

“Het heeft lang genoeg geduurd, nu niet weer uitstellen”, sprak raadslid Henny van der Horst, dinsdagavond in de gemeenteraadsvergadering. Op de agenda staat de renovatie van het oude Stadhuis, dat inmiddels al 15 jaar staat te verpauperen. “De Rijswijkse bewoners krijgen er dan ook wat moois voor terug. Dit prachtige gebouw mag je niet slopen, dat komt nooit meer terug”. Het oudste raadslid heeft er haar levenswerk van gemaakt.

15 jaar geleden verhuisde de gemeentelijke organisatie naar het Bogaardplein. Een beslissing waar ze na drie maanden al spijt van kreeg. Jarenlang durfde geen bestuurder het aan om de terugkeer naar het oude Stadhuis op de agenda te zetten.

Het huidige college beschikt wel over de politieke moed een plan te maken. Niet alleen om de ambtenaren terug te laten verhuizen, maar om er een Huis van de Stad van te maken met ook maatschappelijke organisaties. Een plek waar Rijswijkers elkaar ontmoeten, hun paspoort ophalen, een cursus doen bij Trias, een boek lenen bij de bibliotheek, bij het sociaal wijkteam langs gaan, koffie drinken in het Grand Café.

Drie jaar is aan het plan gewerkt en gerekend. Inmiddels telt het dossier ruim 500 pagina’s. Vanaf het begin was duidelijk dat het Huis van de Stad niet mag leiden tot meerkosten voor de burgers. In totaal gaat de renovatie  29 miljoen euro kosten, gerekend over de komende 10 jaar. Daarnaast komt er nog een zelfde bedrag bij aan alle andere kosten.

Inmiddels ver na middernacht stemden 25 van de 28 raadleden in met het fasegewijze renoveren van het oude Stadhuis en het beschikbaar stellen van 1.2 miljoen euro voor een definitief ontwerp en voorbereidende kosten. Tegen stemden alleen de fractie van Onafhankelijk Rijswijk (Dick Jense en Wim Dijkhuizen) en Yvonne Hagenaars van de PvdA.

Voor elke financiële vervolgstap moet de gemeenteraad toestemming geven. Op deze wijze houdt de gemeenteraad de vinger aan de pols en worden risico’s beheersbaar gehouden. Het college heeft ook € 75.000 gereserveerd voor burgerparticipatie bij het project. Het moet immers een echt Huis van de Stad worden.