Bewoners zelf verantwoordelijk voor grondwateroverlast in kelders

Na heftige regenbuien hebben bewoners  steeds meer last van wateroverlast. Reden voor Bianca NiesenRijswijks-Belang om daar in januari 2018 R al vragen over te stellen aan de gemeente. In het antwoord meldt het college van Burgemeester en wethouders dat eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het waterdicht maken van hun kelders en de waterhuishouding op hun grond.

Gezondheidsproblemen van de dieren
In Rijswijk is sprake van 22 meldingen, 10 van eigenaren en 11 van huurders en één van de kinderboederij. De kinderboerderij staat op gemeentelijke grond. Met de kinderboerderij is de gemeente in gesprek om een oplossing te vinden zodat de dieren geen gezondheidsproblemen krijgen.

Lekkende kelders
Van de 21 meldingen gaan 19 meldingen over lekkende kelders. Kelders horen volgens het bouwbesluit waterdicht te zijn. De eigenaren zullen dus zelf moeten zorgen dat hun kelder waterdicht is. Bij de huurwoningen zijn dat Rijswijk Wonen en Vidomes.

Meer groen en minder terrassen
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater zoals de  sloten. Bij vervanging van de riolering wordt standaard een drainage meegelegd. Bewoners kunnen terrassen en gronden die zijn betegeld vervangen door tuin, om de waterafvoer tijdens hevige regenval op te laten vangen door de grond en geleidelijker weg te laten lopen.