Bewoners worden nauw betrokken bij oplossen parkeeroverlast

De gemeente gaat een onderzoek doen naar de parkeerdruk in de wijk Te Werve. Dat betreft de huidige overlast voor de bewoners door parkeerders die niet uit de wijk komen. Maar ook de overlast in de toekomst als het Huis van de Stad in gebruik is genomen. Van de werknemers en bezoekers die hun auto willen parkeren. Gedacht wordt al om een extra parkeerzone in te voeren voor Te Werve en ook een parkeergarage onder de vijver is al in beeld. De omwonenden worden nauw betrokken bij een oplossing voor de parkeerdruk.

Toename aantal auto’s in wijk
Als één van de weinige wijken heeft Te Werve nu nog vrij parkeren. Dat trekt veel autobezitters aan zonder een parkeervergunning. Deels uit de Haagse wijk Laakkwartier. Maar ook als er voorstellingen zijn in de Rijswijkse Schouwburg, kunnen de bewoners moeilijk een parkeerplek bij hun huis vinden. Wanneer het oude stadhuis is omgevormd tot het Huis van de Stad trekt dat extra automobilisten naar de wijk. Werknemers en bezoekers van het stadhuis, Trias, de blibliotheek en Welzijn Rijswijk.

Parkeren op eigen terrein
Uitgangspunt is dat deze extra auto’s op eigen terrein geparkeerd worden en niet in de wijk. Het voorplein zal dan voor een deel worden ingenomen door geparkeerde auto’s. Veel raadsleden zien het plein liever vrij voor bruiloften, optredens, marktjes en evenementen.