Bewoners Vrijenban met handtekeningen naar gemeenteraad

“Wij willen geen HTM-remise in onze achtertuin, er zijn genoeg alternatieven waarbij er geen overlast is voor omwonenden” zegt Henk Demkes amens de bewonersbeweging ‘Stop HTM remise in Vrijenban. Ze hebben bij de 600 bewoners een enquête gehouden. “98% van bewoners Rijswijkse wijk Vrijenban wil geen HTM-remise in hun achtertuin.”

Handtekeningen aanbieden aan de wethouders
Alle verzamelde handtekeningen biedt de bewonersbeweging op dinsdag 25 september om 19.45 uur aan in de lobby van het stadhuis aan het Rijswijkse  Bogaardplein 15 aan de verantwoordelijke Rijswijkse wethouders Björn Lugthart en Marloes Borsboom-Turabaz.

Overlast van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
98% van bewoners Rijswijkse wijk Vrijenban wil geen HTM-remise in achtertuin Een opstellocatie c.q. tramremise van HTM gaat voor veel overlast zorgen in de Rijswijkse wijk Vrijenban. Zeker 98% van de direct omwonenden vreest dagelijkse bedrijvigheid en onderhoud van af- en aanrijdende trams, vooral ’s avonds laat (begin van de nacht) en ’s ochtends zeer vroeg. Ook geluids-, licht- en fijnstofoverlast zal toenemen. De verkeersdrukte op het kruispunt Vrijenbanselaan/Broekmolenweg zal nog groter worden en bewoners voorzien bovendien een forse vermindering van het woongenot in de totale wijk Vrijenban.

Remisie heeft geen draagvlak in de wijk
Afgelopen zomer heeft bewonersbeweging ‘STOP HTM-remise in Vrijenban’ onderzocht of er draagvlak is onder direct omwonenden voor een HTM opstellocatie c.q. tramremise. In 600 enquêtes konden bewoners aangeven of zij voor of tegen het idee van HTM zijn. Van de reacties blijkt dat 98% tegen een mogelijke tramremise / opstellocatie is. “Bewonersbeweging ‘STOP HTM-remise in Vrijenban’ wil deze ontwikkeling in zo’n vroeg mogelijk stadium een halt toeroepen. In een woonwijk past geen opstellocatie c.q. tramremise.”