Bewoners Tubasingel stappen naar de rechter

Bewoners van flat Parkzicht aan de Tubasingel in Rijswijk stappen naar de rechter. De reden is het feit dat Rijswijk Wonen geen regeling wil treffen met betrekking tot compensatie rondom de renovatiewerkzaamheden. De stap naar de rechter hebben ze vrijdag in een brief medegedeeld.

Rijswijk Wonen wordt gedagvaard
De verenigde bewoners die geformeerd is hebben een advocatenkantoor uit Oud Beijerland in de arm genomen om Rijswijk Wonen namens meer dan 50 gezinnen te dagvaarden. Reden van de rechtszaak is de eis om een verhuiskostenvergoeding te verkrijgen en een compensatie van de huurprijs gedurende de renovatiewerkzaamheden in verband met het gebrek en het ontnemen van het woongenot. Ook willen de bewoners een schadevergoeding op basis van de warmtewet. In deze wet staat simpelgezegd dat bij langdurige storingen huurders recht op een vergoeding hebben.

Bewoners zijn betrokken bij de planvorming
Rijswijk Wonen verklaart aan Rijswijk.tv dat de projectgroep die is opgezet voor het bespreken van de verbouwplannen nauw betrokken geweest is bij de planvorming. Rijswijk Wonen: ”De projectgroep is onze formele gesprekspartner. Van de verenigde bewonersgroep hebben wij nog geen formele vraag ontvangen.”

Ruim 70% ging akkoord met de plannen voor de werkzaamheden
De Tubasingel één van de eerste projecten van Rijswijk Wonen geweest. “Er zijn inderdaad aanloopproblemen geweest. We zijn nu echter volop bezig om dit te verbeteren. Een nieuw team is aangesteld en we hebben ons eigen toezicht geïntensiveerd met als doel de bewoners tevreden te maken”, aldus een woordvoerder van Rijswijk Wonen. Ze vervolgt: ”Over de werkzaamheden hebben we vooraf gesproken met de projectcommissie en de bewoners.”

Vergoeding was geen onderdeel van het plan
Volgens Rijswijk Wonen is ruim 70% van de bewoners akkoord gegaan met de plannen. Een vergoeding zou ook nooit onderdeel van het plan geweest zijn. Rijswijk Wonen staat wel open voor een gesprek, zo besluiten ze: ”Het is dus goed als we elkaar eerst ontmoeten en spreken. En of we het dan eens met elkaar worden is op voorhand niet te zeggen.”