Bewoners positief over herinrichting Van Hardenbroeklaan

Bewoners van de Van Hardenbroeklaan hebben overwegend positief gereageerd op de plannen voor de herinrichting van hun straat. Op maandag 5 maart werden zij in het buurthuis De Drassige Driehoek door Rob Doesburg, Robert Bruin en boomingenieur Jorian Eichelholz bijgepraat over de plannen van de gemeente.

Straat weer toekomstbestendig te maken
Er moeten een aantal aanpassingen worden gedaan om de straat weer toekomstbestendig te maken. Zo zijn de boomwortels helemaal vergroeid met de ondergrondse kabels en leidingen, wat zorgt voor problemen met de riolering. Er komen parkeerhavens met tussendoor nieuwe bomen. Dit zorgt voor bredere trottoirs en minder problemen met de boomwortels. Ook wordt er een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Eén van de opties is om de straat in te richten als eenrichtingsverkeer. Een definitieve keuze hierover is nog niet gemaakt, dat wordt tijdens de tweede bijeenkomst in mei samen met bewoners afgestemd die aangegeven hebben graag betrokken te willen zijn bij de keuze voor nieuwe bomen.