Bewoners Leeuwendaal zijn boos

De wijk Leeuwendaal, een keurig wijkje aan de Vliet met allemaal rustige mensen. Maar nu zijn ze boos, echt boos. Het kantoorgebouw op Nassaukade 1, naast de Hoornbrug, wordt een wooncomplex met 25 luxe appartementen. De bewoners vrezen voor inkijk, parkeeroverlast en een aantasting van de historische wijk. Tijdens een inloopavond vorig jaar brachten ze tevergeefs hun bezwaren al naar voor voren. Beter voor Rijswijk en het CDA stellen hierover nu vragen aan het college.

Johanna Besteman (CDA) en Ger Kruger (Beter voor Rijswijk) willen weten wat er is gedaan met de bezwaren van de bewoners die vorig jaar  zijn geuit. Ze vragen zich ook af in hoeverre het plan op het moment van de inloopavond al vast stond of dat er toen nog wijzigingen mogelijk waren.

Volgens de bewoners zijn er op die avond toezeggingen aan de bewoners gedaan over het parkeren. Ook werd hen verteld dat het pand al leeg was, terwijl er toen en ook nu nog ondernemers in huizen.

De beide raadsleden zijn benieuwd te horen hoe is omgegaan met de bezwaren van de bewoners en welke rol de projectontwikkelaar daarin had. ‘Heeft de betrokken projectontwikkelaar het pand al gekocht voordat de bestemming door de raad was gewijzigd van kantoor- naar woonbestemming? Wat is het precieze moment van verkoop van het pand geweest? En wanneer startte de pre-sale van de woningen?

Ook willen ze weten waarom de keuze op deze projectontwikkelaar is gevallen. ‘Klopt het dat de bewoners aangeven dat de wethouder meldde dat de projectontwikkelaar een vriend van hem is’? Bent u van mening dat dit een degelijk bedrijf is? Zo ja, hoe bent u tot deze conclusie gekomen?’, aldus de raadsleden Besteman en Kruger.