Bewoners Idenburglaan laten zich niet wegjagen

Al vijf jaar strijden de bewoners van de 30 huizen in de Idenburglaan voor het behoud van hun woning. Toch kwam de brief van Vidomes, waarmee de huur werd opgezegd, wel onverwacht. “Maar het maakt de bewoners ook duidelijk dat ze nu alle middelen moeten inzetten om de sloopdrift van Woningbouwcorporatie Vidomes een halt toe te roepen”, zegt bewoonster Truus Borsboom-van Leeuwen.

Het wijkje, gebouwd in de jaren vijftig vormt een groene enclave in de wijk Te Werve. Ingeklemd tussen de Idenburglaan en de speeltuin Eekhoorn en met heel veel groen. Huizen waar de bewoners heel tevreden mee zijn. Truus: “Het zijn grote en betaalbare sociale huurwoningen met 6 tot 8 kamers. Probleem is wel dat Vidomes de laatste tientallen jaren geen echt onderhoud meer heeft gedaan. Het laatst zijn er in 1998 andere CV-ketels geïnstalleerd”.

In 2012 begon het gerommel. Er moest wat gebeuren met de woningen. Renovatie leek voor de hand liggend, maar aan de hand van een bouwrapport van één A-4 tje werd het slopen. Dat zou financieel even duur zijn. Men ging bij de berekening wel uit van 42 één gezinswoningen, dus 12 meer dan nu. En de prijs zou € 700 euro worden, tegen € 400 à € 500 nu. Reden voor de bewoners om in verzet te komen. De rechter kwam er zelfs aan te pas. Maar, Vidomes bleef doof voor de argumenten van de bewoners. Ze moeten weg. Hen is de wacht aangezegd per brief.

Maar, de bewoners van de Idenburglaan zijn strijdvaardig en niet van plan zich te laten wegsturen. “De Plataanstraat zou ook worden gesloopt, dat hebben ze weten te stoppen door de stenen uit de straat te halen, om de slopers tegen te houden”. De bewoners van de Idenburglaan beraden zich op acties. “Er is nog geen sloopvergunning aangevraagd bij de gemeente en een concreet bouwplan is er nog niet. Gezien de mening van de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad is het de vraag of die sloopvergunning er komt. Immers, met sloop verdwijnen er nog meer betaalbare en grote sociale woningen. Ook staan er veel grote bomen die dan wegmoeten,” aldus Truus Borsboom.

Ed Braam van Beter voor Rijswijk wil dat er wordt geluisterd naar de argumenten van de bewoners. “Het gaat om meer dan slopen alleen. Het gaat om hun leefomgeving waar ze al jaren wonen. In een groen wijkje met veel bomen én er staan veel grote en betaalbare sociale woningen. En met een renovatie kan je van een energielabel G naar het gunstige B”.