VIDEO: Bewoners Idenburglaan zijn boos

Ze zitten al sinds 2011 in onzekerheid over de toekomst van hun woning. Sloop of renovatie? Diverse bewoners van de Idenburglaan in Rijswijk zitten er doorheen. Hun leefgenot is weg. Ze kunnen de druk niet meer aan en voelen zich in de kou gezet voor woningstichting Vidomes.

De huizen worden gesloopt, want volgens Vidomes hebben de woningen een hoog energieverbruik.

“Het dak, de gevel en de vloeren zijn niet geïsoleerd. De kwaliteit van nieuwbouw is hoger dan van een gerenoveerde woning”, aldus Daphne Braal van Vidomes in een brief aan het Rijswijkse college van B&W.

De woningstichting heeft de huur nu opgezegd van alle huurders per juli 2018. De sloopwoningen moeten echter wel piekfijn achtergelaten worden. Gaatjes moeten dicht en er mag niets uitgehaald worden. Alle investeringen die bewoners hebben gedaan zijn verloren. Bewoner Monique: “Toen ik er in kwam zat er geen keuken in de woning. Die moest ik zelf kopen, maar ik mag die keuken nu niet meenemen terwijl deze door Vidomes gesloopt gaat worden.”

Bewoner Kees, tevens voorzitter van de Stichting Bewonersbelangen Te Werve verklaart aan Rijswijk.tv dat Vidomes de huur juridisch niet mag opzeggen omdat er geen sloopvergunning is en ook geen bouwvergunning op deze lokatie.

De gemeenteraad heeft echter in het bestemmingsplan van 2013 aan het college van Rijswijk toestemming gegeven om nieuwbouw aan de Idenburglaan mogelijk te maken. Volgens de gemeente zou een sloopmelding voldoen als Vidomes zich aan de voorwaarden houdt die daarbij horen.

De huurders aan de Idenburglaan zijn nu genoodzaakt om naar een andere woning uit te kijken. Ze hebben volgens het sociaal plan recht op een passende woning. De beschikbaarheid van eensgezinswoningen is in Rijswijk echter zeer schaars. Als de bewoners in juli 2018 nog niets gevonden hebben krijgen ze iets aangeboden dat ze moeten accepteren, anders staan ze op straat.

Terugkeren naar de Idenburglaan
De huidige bewoners hebben recht op terugkeergarantie. Dit betekent dat de huidige bewoners na de bouw van de nieuwe woningen kunnen terugkeren naar hun straat. Dit is redelijk uniek, aldus de woningstichting. Navraag bij Vidomes leert ons dat de sloop start in juli 2018 en dat de oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor eind 2019.

Bekijk de video op onze Facebookpagina.