Bewoners flat Tubasingel vrezen voor hun gezondheid door rondvliegend asbest

Bewoners van Flat Parkzicht hebben er genoeg van. Ze zijn in een enorm conflict beland met Rijswijk Wonen vanwege onveilige woonomstandigheden op de Tubasingel door verbouwingswerkzaamheden.

Verduurzamen van de flat
Samen met aannemer Hemubo is Rijswijk Wonen gestart om de flat te verduurzamen en te verbeteren. De flat wordt energiezuiniger, onder meer door een betere isolatie en nieuwe installaties. Ook worden de 80 woningen van de flat verbeterd, met een nieuwe keuken, badkamer en toilet.

Bewoners zijn bang voor hun gezondheid door gebroken asbestplaten
Marc Weterings van de politieke partij Rijswijks Belang is na klachten van bewoners gaan kijken op de Tubasingel: ‘Er is veel aan de hand en afspraken worden niet nagekomen. Er worden asbestplaten verwijderd. Dat is niet erg als ze in hele stukken blijven, maar er zijn veel gebroken platen die dagen blijven liggen en de werkzaamheden gebeuren terwijl de bewoners thuis zijn.’

Loshangende asbestplaten worden niet verwijderd. Bewoners gaan zelf aan de slag
Volgens een bewoner blijven loshangende afgebroken delen asbest liggen bij de woningen. ‘Dit is niet goed voor de volksgezondheid. Zodra er mannen met witte pakken in je huis staan weet je dat je hier zelf ook niet meer hoort te zijn. En het is logisch ook want er viel zo’n asbestplaat naar beneden terwijl mijn deur open stond, de stukken liggen op m’n balkon.’ Een andere bewoner verklaart dat hij zelf de asbest maar is gaan opruimen omdat de aannemer het niet deed. ‘Ik hoop dan maar dat het geen kwaad kan.’

‘Er is een onmenselijke situatie ontstaan’
Een bewoner bevestigt aan Rijswijk.tv: ‘Bewoners worden van het kastje naar de muur gestuurd. De verbouwing is zo opgezet dat er geen verhuizing hoeft plaats te vinden en dus geen verhuisvergoeding aan ons betaald hoeft te worden van 6.000 euro. Maar laten we eerlijk zijn. Dit is een onmenselijke situatie geworden. Daarnaast zijn ook de vluchtwegen gevuld met verbouwingsmateriaal en moeten we weken lang onze behoeften doen op een chemisch toilet.’

Woningbouw is niet blij met de commotie
Rijswijk Wonen heeft een brief gestuurd naar de bewoners waarin staat dat ze niet blij zijn met het contact dat de bewoners hebben opgenomen met RijswijksBelang over de uitvoering van de werkzaamheden. Er is een projectcommissie die fungeert als tussenpersoon voor de bewoners. Rijswijk Wonen heeft aangegeven het kritische gedrag van de projectcommissie niet te waarderen. In een brief geven ze aan dat ze zich niet meer tegen de woningbouw en de aannemer te mogen keren, anders communiceert Rijswijk Wonen enkel nog met individuele bewoners.

Rijswijk Wonen geeft aan dat er veilig wordt gewerkt
Rijswijk.tv sprak met manager projecten Martin Luten: ‘Er wordt gewerkt aan de liften, verwarming, zowel binnen als buiten. Dat maakt de werkzaamheden intensief, maar wel zo kort mogelijk. Dit traject is voorbereid met een projectcommissie waar bewoners van de flat in zitten. Ruim 85% van de bewoners is akkoord gegaan met het plan’

Asbest verwijdering wordt onder streng toezicht verwijderd
Martin Luten bevestigt dat alleen een gespecialiseerd bedrijf asbest mag verwijderen en dat alles onder streng toezicht gebeurt. ‘Er is na iedere verwijdering in de woning een laborant ter plaatse om de luchtkwaliteit te controleren.’ De woordvoerder van Rijswijk Wonen benadrukt: ‘Er wordt gewerkt door mensen en ik kan niet ingaan op specifieke gevallen. Wel weet ik dat er veel verhalen circuleren op het internet die niet allemaal kloppen. Als er fouten gemaakt worden door de verwijderingsbedrijven dan raken ze bij de eerste constatering hun licentie kwijt. Wij gaan er daarom van uit dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd en we houden dit in de gaten.’

Delen asbest op tapijt Abeststukken op balkon Chemisch Toilet in woonkamer Loshangende stroomkabels
<
>
Brokstukken van asbest op balkon