Bewoners tegen bouw 24 sociale woningen

Het College heeft een brandbrief van 6 kantjes gekregen van de bewoners van de Van Rhijnweg 66 t/m 94 in RijswijkBuiten. Zij hebben ‘bedenkingen’ tegen de bouw van 24 sociale woningen aan de Van Rhijnweg en de Oleander. Naar hun mening bevatten ze ‘onvoldoende architectonische kwaliteit’. De briefschrijvers vinden dat ze bij de koop van hun huis zijn misleid omdat ze niet wisten dat er goedkope huurwoningen zouden komen.

Aan de overkant van de weg krijgen ze een blok van 24 woningen dat qua kleurgebruik en detaillering niet is afgestemd met de omgeving. Een variatie in kleur in gevelsteen en dakpannen zou meer aansluiten bij de beoogde beeldkwaliteit van de wijk.

De bewoners zijn ook verbolgen over het feit dat ze al vanaf begin 2016 op zoek zijn geweest naar de mogelijke bouwplannen van de huizen tegenover hun woningen. Telefonisch werden geen concrete uitspraken gedaan en op verzoeken per e-mail werd niet gereageerd. Uiteindelijk werden ze bij een informatiebijeenkomst op 6 december geconfronteerd met het bouwplan voor de 24 sociale woningen. “Waar we geen inspraak op hebben gehad en waar op hoofdlijnen niets meer aan de veranderen valt”, aldus de brief op pagina 4.

De briefschrijvers vinden dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld en dat hun belangen volledig buiten beschouwing zijn gelaten. Ze willen de sociale woningbouw vlak bij de nieuwe brede school, omdat in dit deel van RijswijkBuiten bestaat uit 30% gestapelde woningen. Als de woningen toch voor hun deur komen, dan willen ze de woningen niet breder dan een rij van 7 woningen, waarbij de woningen van elkaar verschillen door nokhoogte, kleur en verspringing van de gevel.