Betere toekomstperspectieven voor kinderen uit minder kansrijke gezinnen

 

 Niet alle kinderen hebben voldoende zicht op de mogelijkheden die er zijn. “Juist door hun horizon te verbreden, kunnen kinderen uit minder kansrijke gezinnen hun toekomstperspectief vergroten. Wat past bij mij, wat wil ik”, vertelt PvdA raadslid Wil van Nunen. Ze pleit voor een Weekendschool in Rijswijk. “Daar maken de kinderen kennis met opleidingen, vakgebieden en beroepen”. Morgen, tijdens de begrotingsbehandeling komt ze met een motie om te onderzoeken of een Weekendschool in Rijswijk haalbaar is.

Elders zijn Weekendscholen succesvol
In gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer zijn de Weekendschool actief en succesvol. “Daar zijn veelzijdige programma’s. Kinderen bezoeken scholen en bedrijven maar ook komen meer algemene onderwerpen aan de orde, waarbij ze vaardigheden opdoen op het gebied van actief burgerschap. Ze kunnen een rechtbank bezoeken,” aldus het raadslid.

Eerst haalbaarheidsonderzoek doen
Allereerst wil Wil van Nunen een haalbaarheidsonderzoek naar de komst van een Weekendschool naar Rijswijk. “Als er een positieve uitkomst is dan willen we met steun van fondsen en hulp van ouders de Weekendschool starten. Ook met de deskundigheid van de Rijswijkse Uitdaging die ervaring heeft met kennis delen en verbinden van partijen.