Beter voor Rijswijk wil inzicht in subsidies aan organisaties

“Wij als gemeenteraad zijn verantwoordelijk voor de uitgaven van de gemeente. Dan willen we ook weten waar het geld naartoe gaat”, aldus Larissa Benvelzen, fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk. “Dat geldt ook voor de subsidie die aan organisaties binnen en buiten Rijswijk wordt gegeven. Het gaat hier immers over gemeenschapsgelden.”

‘Je praat hier wel over gemeenschapsgeld !
Op verzoek van BVR begon de gemeente ermee deze gegeven openbaar te maken, maar zijn hier eind 2016 mee gestopt. Larissa: “Wij willen snel een volledige opgave willen ontvangen van de verstrekte subsidies per organisatie over het jaar 2017 met het doel. De gegevens moeten ook op het openbare gedeelte van IBABS komen te staan.” Beter voor Rijswijk wil ook, zoals afgesproken inzicht in het declaratiegedrag van het College van B&W te willen nakomen.