Beter voor Rijswijk maakt zich zorgen over ouderen

‘Zorgverlener Florence zit in de rats: 98 vacatures blijven onvervuld. Het lukt Florence niet om de vacatures vervuld te krijgen en dit probleem speelt al jaren’, kopt het Algemeen Dagblad op 12 november. Reden voor Beter voor Rijswijk om het college te vragen wat dit betekent voor de Rijswijkse cliënten van Florence. “De openstaande functies zijn allemaal handen aan het bed – in het verpleeghuis of thuis – die keihard gemist worden door hulpbehoevende ouderen. Het is nu zo druk dat men takenlijstjes afwerkt en er geen tijd is voor het menselijk contact.  Beter voor Rijswijk doet daarom een NOOD oproep aan het college”, zegt Beter voor Rijswijk

“Wij willen dat de zorg voor onze ouderen Rijswijkse inwoners op kwalitatief hoog niveau beschikbaar moet zijn. Daar moet zwaar op worden ingezet.” Beter voor Rijswijk vraagt het college of het Rijswijks werkcentrum inspeelt op deze openstaande vacatures en of werkloze Rijswijkse burgers worden aangesproken. Ze denkt daarbij ook aan het omscholen of bijscholen van werklozen die graag in de ouderenzorg werkzaam willen zijn.