Beter voor Rijswijk: ‘afschaffen leges non-profit organisaties’

Een sport- of speeltuinvereniging die een tentenkamp in een speeltuin of een bingoavond organiseert moet daar nu lokale belasting voor betalen.  Dat behoort straks tot het verleden als het aan Beter voor Rijswijk ligt. “Het is te zot voor woorden dat onze gemeente non-profit organisaties dwingt om 11 euro leges te betalen voor het organiseren van een bingoavond.

Het kan nog gekker: voor een tentenkamp met 20 kinderen wordt 218 euro gevraagd. Onze fractie is voor vrijstelling van leges voor niet commerciële instellingen,” zegt fractievoorzitter Ed Braam.

Beter voor Rijswijk zal bij de behandeling van de legesverordening in de gemeenteraad met een voorstel komen voor vrijstelling van de leges. Braam: “De op te nemen vrijstelling voor leges voor activiteiten door non-profit instellingen is nodig om het sterke verenigingsleven in de gemeente Rijswijk in stand te houden. Vanuit de sport, de kerken, de detailhandel, de cultuur en de woningbouw is een grote verscheidenheid aan verenigingen ontstaan. Deze verenigingen, en overigens ook de scholen, leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid.

Het behoud van de verenigingen en de vrijwilligers daarbinnen, is van belang voor de sociale cohesie en de dynamiek binnen de gemeenschap in Rijswijk. Een legesvrijstelling voor het organiseren van evenementen past hierin”.