Betaalbare sociale woningbouw belangrijk voor Rijswijk

In Rijswijk is een grote behoefte aan betaalbare sociale woningen, met de nadruk op betaalbaar. Woningbouwcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen organiseerden gisteren, woensdagavond,  voor het eerst het Raadsledencafé. Centraal hierop stond de volkshuisvesting in Rijswijk en de uitdaging hiervan. “Wij willen samen optrekken met de gemeente”, aldus de Rijswijkse Woningbouwcorporaties. De opkomst van raadsleden was groot.

Grote uitdagingen in Rijswijk
Rijswijk Wonen en Vidomes namen de leden van de gemeenteraad mee in de wereld van de volkshuisvesting en samen bespraken zij de uitdagingen in Rijswijk. Aan de orde kwamen de sociale sector, de wetgeving en het werk en de opgaven van de woningbouwcorporaties. “Wij verkenden samen de uitdagingen van Rijswijk als woonstad”. De raadsleden maakten ook kennis met de directeur-bestuurders van de twee corporaties en ontmoeten medewerkers. Uiteraard was er tijd om vragen te stellen en samen in gesprek te gaan.