Beslist.nl: Veel inbraken in Rijswijk

Online winkelcentrum beslist.nl, analyseerde woninginbraken in 2017. Gemiddeld waren er in Zuid-Hollanders 2,9 inbraken per 1.000 inwoners. Dit aantal ligt net boven het landelijk gemiddelde van 2,8. In Rijswijk was het inbraakcijfer 4,0 ruim boven het landelijk gemiddelde.

Minste woninginbraken vonden plaats in Oud-Beijerland
De meeste woninginbraken waren in Gouda. Per 1.000 inwoners waren hier gemiddeld 7,1 personen de dupe van een woninginbraak. Gouda wordt gevolgd door Nissewaard, waar per 1.000 inwoners bij 4,3 personen slachtoffer waren van een woninginbraak. Maassluis bekleedt de derde plaats in het klassement. In Maasluis worden er per 1.000 inwoners 4,1 inbraken gepleegd. De minste woninginbraken vonden plaats in Oud-Beijerland. Hier werden gemiddeld 0,5 inbraken gepleegd. De een-na veiligste gemeente qua woninginbraken is Goeree Overflakkee, waar gemiddeld 1 woninginbraak wordt gepleegd. Goeree Overflakkee wordt gevolgd door Strijen, waar er per 1.000 inwoners gemiddeld 1,03 inbraken werden gerapporteerd.