Berenklauw moet uit straatbeeld

De gemeente Rijswijk meldt aan bewoners dat er enkel tot enkele meters van het voetpad de Berenklauw verwijderd wordt. Raadslid Ed Braam: “Dit slaat nergens op. De zaden verspreiden zich en we hebben nu dus door dit beleid hele velden verspreid door een groot deel van Rijswijk in de parken en daarbuiten”.

Inzet van schapen
In gebieden waar reuzenberenklauwen veelvuldig voorkomen wordt extra gemaaid om de reuzenberenklauwen onder controle te houden. De reuzenberenklauw wordt bestreden op locaties waar veel mensen komen of in de buurt van kinderspeelplaatsen. Naast het maaien worden ook schapen ingezet om de berenklauw te bestrijden in de parken en op plekken die moeilijk bereikbaar zijn met de maaimachine, zoals in het Elsenburgerbos en het Wilhelminapark.

Beleid veranderen.
Een reuzenberenklauw, die in een park een plantsoen of aan de slootkant op enkele meters van een fiets- of voetpad staat, laat de gemeente in principe staan. Beter voor Rijswijk zal het nieuwe college dringend verzoeken dit beleid te veranderen. Ed Braam vervolgt: “De Berenklauw moet verdwijnen”.

Foto’s: Hetty Jense.