Veel belangstelling voor wonen op HBG-locatie

Wonen in Rijswijk is populair. Vanavond was in het stadhuis een presentatie van het voorontwerpbestemmingsplan voor de HBG-locatie aan de Beatrixlaan. Hier komen verdeeld over zes woontorens zo’n 550 appartementen, waarvan het overgrote deel huurwoningen. En hoewel het bouwontwerp nog getekend moet worden, waren er al veel bezoekers die interesse hebben om hier te wonen. Met een groot park en het winkelcentrum In de Bogaard op loopafstand.

Medewerkers van de gemeente en de initiatiefnemer Syntrus Achmea Real Estate & Finance stonden klaar om vragen te beantwoorden. Ook wethouder Ronald van der Meij en een aantal raadsleden liepen rond.

De omwonenden zijn bang dat de woontorens zon wegnemen en dat de auto’s van de nieuwe bewoners zorgen voor overlast. Op overzichtsfoto’s was aangegeven hoe de schaduw van de zon valt op de verschillende momenten van de dag. Parkeren is op eigen grond. Voor elke woning is één parkeerplaats in de twee-laagse parkeergarage. De ontsluiting van auto’s gebeurt op twee plaatsen. Zodra het college het voorontwerp bestemmingsplan heeft goedgekeurd, ligt het plan gedurende zes weken ter inzage.