Bekijk zelf de grondwaterstand in uw buurt

De laatste tijd wordt veel gesproken over het hoge grondwater in Rijswijk. Bewoners vragen zich af of dit de reden is van de vochtige kelders of kruipruimtes onder hun huis. Overlast van grondwater zoals vocht in woningen en water op straat ontstaat als regenwater dat in de bodem zakt niet snel genoeg wordt afgevoerd. Veel steden in de regio kampen sinds jaar en dag met dergelijke overlast. Het speelt vooral in de laaggelegen wijken en met name in het najaar en de winter als er weinig verdamping en veel neerslag is. Naast de voortzettende bodemdaling in het westen van Nederland versterkt de klimaatverandering met extremere neerslag de overlast.

Monitoren met peilbuizen
De gemeente Rijswijk houdt met behulp van een monitoringsysteem van peilbuizen op 60 locaties in de gemeente de grondwaterstand goed in de gaten. Dit kunt u trouwens zelf ook. Het monotoringsysteem is namelijk openbaar. Op https://opendata.munisense.net/portal/wareco-water2/group/5/Rijswijk-KF21H

kunt u zien hoe hoog het grondwater bij u in de buurt staat.

Wateroverlast kelders
Moderne kelders zijn waterdicht en daarmee goed bestand tegen een stijging van de grondwaterstand. Kelders die in het grondwater liggen en niet tot bovenaan helemaal waterdicht zijn, krijgen door het stijgende grondwater mogelijk meer wateroverlast. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor een waterdichte kelder en moeten zelf maatregelen nemen.

Kijk voor meer informatie op www.rijswijk.nl/nieuws/bekijk-zelf-de-grondwaterstand-in-uw-buurt