Begroting 2017: Gratis parkeren in De Bogaard

Winkelcentrum In de Bogaard krijgt in 2017 een forse impuls. Het Bogaardplein wordt aantrekkelijker en de parkeertarieven moeten aantrekkelijker worden. Met exploitanten en eigenaren van het winkelcentrum wil de gemeente komen tot de eerste uren gratis parkeren. Dat verklaarde de gemeente Rijswijk vrijdagochtend bij de presentatie van de Begroting 2017.

Daarnaast hebben de investeerders van het voormalige belastingkantoor en het HBG-gebouw hier 150 miljoen euro in gestoken om deze kantoren om te bouwen tot 750 appartementen. Dat levert naast woningen veel nieuwe klanten op voor In de Bogaard. In het winkelcentrum zelf komt nog een grote horecagelegenheid, De Watertuin, in de Sterpassage.

Een ander speerpunt is het Wilhelminapark, dat een centrale plek krijgt in Rijswijk. Aantrekkelijk voor alle Rijswijkers om te wandelen, spelen, recreëren en met een horecagelegenheid.

Verder krijgen de Generaal Spoorlaan, de Karel Doormanlaan en de Frans Halskade een heel nieuw uiterlijk. Ook zet de gemeente in op de aanpak van asbest in de gemeentelijke panden.

Rijswijk moet een veilige en leefbare gemeente zijn, waar het goed wonen is. Om hiervoor te zorgen komt er een veiligheidsplan voor de komende jaren. Dit doet de gemeente samen met de politie, brandweer en Veiligheidsregio maar ook met de buurtpreventieteams. Komend jaar krijgen meer wijken zo’n team van betrokken bewoners.

Rijswijk heeft sociale, betaalbare woningen bij Rijswijk Wonen, Vidomes en particuliere beleggers. Ingezet wordt op een renovatie van de bestaande woningen en een nieuw plan voor sociale woningen voor ouderen op de Benedicturslocatie.

Binnen het sociaal domein krijgt het armoedebeleid prioriteit. Kinderen krijgen speciale aandacht met onder andere de schoolspullenpas, de computer- en fietsenregeling, zodat zij een optimale kans krijgen in hun ontwikkeling en zelf uit de armoede kunnen groeien. Doorgezet worden projecten zoals de flatcoach, de vrijwilligersacademie en Samen sterk bij scheiding.

De begroting 2017 – 2020 staat op www.rijswijk.nl.