BBR: ‘Goed voorafgaand overleg over nieuw beleid’

De Rijswijkse ondernemers, verenigd in de BBR, pleiten voor goed overleg met de Rijswijkse gemeenteraad over nieuw beleid. De BBR reikte vanmiddag – met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 – hún verkiezingsmanifest uit aan de raadsleden. Het eerste exemplaar overhandigde BBR-voorzitter Klaas Aantjes aan John Massaar, griffier bij de gemeente Rijswijk.

 

De BBR maakt zich hard voor een goed ondernemersklimaat in Rijswijk. Daarbij is de samenwerking met overheden van groot belang. Het gaat dan over zaken als bereikbaarheid, openbaar vervoer, veiligheid, ontwikkelingen over de huisvesting van bedrijven, relaties met het onderwijs. “De partijen schijven nu aan hun verkiezingsprogramma, vandaar dat wij graag willen aangeven wat voor ons belangrijk is”, aldus Klaas Aantjes. Hij hoopt dat het nieuwe gemeentebestuur na maart 2018 deze punten omarmt en vertaalt naar beleid.

Zo wil de BBR wil dat de gemeente bij aanbestedingen actief lokale bedrijven betrekt en meewerkt aan een vernieuwend ondernemersklimaat. De rol van economische zaken van de gemeente is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid. Wat voorzitter Aantjes betreft mag er in de gemeentebegroting wel wat meer geld naar economische zaken. Dan heeft de gemeente meer slagkracht bij het pleiten voor bijvoorbeeld een P+R station Rijswijk en een directe verbinding met Amsterdam.

Goed overleg komt elke keer terug in hun manifest. Overleg met fractievoorzitters, wethouders en raadsleden. De BBR biedt ook aan een functionaris te betalen die de relaties tussen het bedrijfsleven, gemeente, maatschappelijke instellingen en onderwijs meer inhoud geeft. De aanwezige raadsleden begrepen het signaal van Klaas Aantjes: Niet langs elkaar maar met elkaar sámen werken aan Rijswijk. Succesvolle bedrijven nemen medewerkers aan, dat zorgt voor werkgelegenheid en geld bij de mensen.