Azielzoekerscentrum in Rijswijk blijft open

Eind 2018 was sprake van incidenten in het Rijswijkse asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg door een groepje met crimineel gedrag. Dat waren bewoners uit veilige landen zonder kans op asiel. De roep ging toen het AZC te sluiten. Na een verscherping van de veiligheid maatregelen zijn er geen problemen meer. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft nu besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid het contract met het COA te tussentijds te beëindigen en het AZC te sluiten.

Tussentijdse opzegging contract
In 2016 sloot de gemeente een overeenkomst voor een AZC in Rijswijk. Dit contract geldt voor vijf jaar, tot 31 augustus 2021, met een eenmalige tussentijdse mogelijkheid het contract zonder reden op te zeggen.

Opdracht burgemeester
Begin dit jaar stuurde het college een brief omdat er eind 2018 sprake was van incidenten veroorzaakt door een aantal bewoners van het AZC. Naar aanleiding hiervan gaf de burgemeester opdracht om een plan van aanpak Veiligheid AZC Rijswijk op te stellen. Dit plan werd in maart vastgesteld door de lokale driehoek. Voor wat betreft de veiligheid betekent dit dat er verscherpt aandacht is voor en zicht is op incidenten en dat bij elk incident ook direct maatregelen worden genomen. In bovengenoemd geval heeft het COA direct maatregelen getroffen, waarna verder geen aantoonbare ernstige verstoringen van de openbare orde of veiligheid zijn geconstateerd.

Veiligheid staat voorop
Voor het college staat de veiligheid van de bewoners van het AZC en de omgeving voorop. Het college is zich ervan bewust dat er geen garanties kunnen worden gegeven op dit punt.