AZC Rijswijk gaat uiterlijk 31 mei 2022 dicht

De meerderheid van de raad heeft dinsdagavond ingestemd met een nieuw raadsvoorstel waarbij het COA de gelegenheid krijgt om in de periode vanaf 1 december 2021 tot uiterlijk 31 mei 2022 op een humane manier de opvang af te bouwen voor de asielzoekers. Het COA heeft formeel nog geen reactie gegeven. De opdrachtgever van het COA heeft er positief op gereageerd.

Verlenging absoluut niet meer mogelijk
Na afloop van de extra verlenging tot 31 mei 2022 is het niet meer mogelijk om een aanvullend verzoek voor langer openhouden van het AZC te honoreren. In het raadsvoorstel is dit expliciet opgenomen. Dit in lijn met de schriftelijke toezegging vanuit het COA.

Tijdelijk gebruik vaststellen
Het college krijgt nu de opdracht om met een plan te komen voor tijdelijk gebruik van het terrein voor de periode totdat het terrein beschikbaar gesteld moet worden volgens afspraak aan derden.

Onterecht gedwongen tot besluit
Portefeuillehouder Armand van de Laar: “Dit is een heftig besluit waar we eigenlijk onterecht toe gedwongen zijn omdat we er goede afspraken over hadden. We hadden een heldere afspraak, maar de huidige crisis creëert dit vraagstuk. Rijswijk liep voorop bij de hulp van asielzoekers. Rijswijk heeft veel kinderen en gezinnen gehuisvest en daar mogen we trots op zijn. Het COA vroeg feitelijk om vijf voor 12 om het AZC open te houden. We hebben afspraken gemaakt met het COA maar ook met onze inwoners. We zijn een betrouwbare overheid maar ook een humane overheid. Als we worden geconfronteerd met inwoners die op straat komen te staan, dan vinden we dat niet verantwoord.

Debat in de raad was verschillend
Partijen reageerden in het debat verschillend op het voorstel. Groenlinks vindt dat onvoorwaardelijk openhouden van AZC belangrijk is, maar stemde wel in met het voorstel. Ook de PvdA stemde in met het voorstel met de vraag aan het college of er een humane uitfasering kan plaatsvinden. D66 was het ook eens met het plan. Het CDA vindt dat het niet in de haak is dat het COA maar één smaak heeft. Menno van Enk: “Het COA wil het AZC openhouden, het liefst voor onbepaalde duur. De gemeente kan volgens het COA geen invloed hebben op wie er in het AZC komt, want het is crisis.” Het CDA vindt wel dat het college een heel goed voorstel heeft gemaakt voor de raad.

Afspraak is afspraak
Rijswijks Belang was helder in het debat: “Afspraak is afspraak. Daar moeten we ons aan houden.” De VVD vindt ook dat je afspraken moet volgen. “Maar je moet als volksvertegenwoordiger ook niet blind zijn voor de realiteit. We moeten kijken naar een humane afwikkeling en ik vind dat de wethouder buitengewoon goed en transparant heeft gehandeld. Het nieuwe voorstel valt binnen het voorstel dat we als raad gedaan hebben. Een afbouw van zes maanden is acceptabel”, aldus Coen Sleddering. Ook de politieke beweging Wij. noemde de gemaakte afspraken als belangrijk, maar snapt ook dat de uitgestelde sluitdatum nodig is voor een humane afsluiting. Gemeentebelangen sloot zich hier ook bij aan.

COA is niet transparant geweest
Ed Braam van Beter voor Rijswijk was helder: “Vijf jaar is vijf jaar, afspraak is afspraak. Er werden in de afgelopen periode mensen geplaatst in het AZC uit veilige landen die hier niets te zoeken hadden. Zij zaten in Rijswijk zonder dat het COA dit gemeld heeft. Er is ons een worst voorgehouden dat het AZC werd leeggeroosterd. Hier is mee gestopt en dit is niet gemeld. Ook werden er mensen toegevoegd aan het AZC toen er afgebouwd moest worden. Dit hele programma verdient absoluut niet de schoonheidsprijs”

Geen unaniem besluit
Na een lang debat en een schorsing van 20 minuten stemde enkel Beter voor Rijswijk en Rijswijks Belang tegen het voorstel, waardoor het voorstel met een meerderheid werd aangenomen.