Avalex heeft weer financiële tegenslag

Afvalverwerker Avalex heeft opnieuw te kampen met financiële tegenslagen. Aanvankelijk was verwacht dat de afvalverwerker over dit jaar 2,4 miljoen euro winst zou boeken, maar dat wordt veel minder: slechts 43.000 euro. Dat komt vooral doordat het overslagstation in Delft minder opbrengt, nu afvalinzamelaar Irado daar geen gebruik meer van maakt. Ook is Avalex meer geld dan verwacht kwijt aan het onderhoud van bovengrondse en ondergrondse containers.

Ook de verkoop van het onderdeel Bedrijfsafval pakt onvoordelig uit, al was dat geen verrassing: daar was al rekening mee gehouden. Zowel de kosten als de opbrengsten zijn lager, en dat levert een negatief effect op van 350.000 euro. De verkoop van het bedrijfsonderdeel heeft wel geld opgeleverd, namelijk 1,8 miljoen. Dat bedrag is in het vermogen van Avalex gestopt.

Inmiddels heeft de afvalverwerker ook een bestuurlijk probleem. De gemeente Delft is het niet eens met de nieuwe tariefstructuur. Daarbij gaat het met name om de manier waarop de indirecte kosten, zoals het kantoorpersoneel, huisvesting en financiering, aan de deelnemende gemeenten worden doorberekend. De gemeente konden op dit punt niet op een lijn komen, omdat Delft zich tegen de nieuwe structuur verzet. Het bestuur van Avalex is nu een-op-een met de deelnemende gemeenten in gesprek om een oplossing te zoeken.