Avalex geeft € 850.000 terug aan gemeenten

Het gaat goed met Avalex. Door het scheiden van afval door de burgers haalde Avalex in 2017 maar liefst 418 vrachtwagens met restvuil minder op. Deze vrachtwagens zaten nu vol met PMD en papier, dat juist geld oplevert. Zelfs met de extra investeringen in 2018 blijft er € 850.000 over dat naar de aandeelhouders gaat. En dat zijn de negen gemeenten in de regio zoals Rijswijk. De vraag is wat Rijswijk met dit geld (een teveel aan reinigingskosten dat de burgers hebben betaald). Misschien een project betalen om het zwerfvuil en de bijplaatsingen terug te dringen.

Legen als de container vol is
In 2018 voert Avalex een aantal projecten uit het moderniseringsplan in. Zo gaan ze legen op vulgraad (containers worden geleegd zodra de sensors in de containers dit aangeven). Slimme software berekent dan de meest efficiënte rijroute is.

 De hoeveelheid restafval per inwoner daalde met 5,7% in 2017 ten opzichte van het jaar er voor, tot 214 kg (2015: 234 kg, 2016: 227 kg). Streven is om deze daling door te zetten richting 100 kg restafval per inwoner in 2020. Per inwoner is de hoeveelheid ingezameld PMD, papier en textiel toegenomen. Hergebruik van grondstoffen is niet alleen duurzamer, het levert ook extra opbrengsten op voor Avalex en de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft Avalex een 7 behaald op haar dienstverlening. Eén op de drie inwoners geeft Avalex zelfs een 8!